Vestul.ro
Regalitate

M.S. Regele Frdinand I Întregitorul – 89 ani de la trecerea la cele veşniceVara anului 1927 a îndoliat întreg Regatul României. În noaptea de 20 iulie, Regele Ferdinand I Întregitorul îşi încheia pelerinajul vieţii pământeşti, trecât la cele veşnice.

Vara anului 1927 a îndoliat întreg Regatul României. În noaptea de 20 iulie, Regele Ferdinand I Întregitorul îşi încheia pelerinajul vieţii pământeşti, trecât la cele veşnice.
În acea noapte, la castelul Peleş, Suveranul se afla în agonie, vegheat de medicul curant dr. Mamulea, Regina Suverană Maria, minunata sa soţie, copiii lor, Maria („Mignon”), Regină a Yugoslaviei, Elisabeta, Regină a Greciei, Principelui Nicolae, Principesei Ileana, vărul Reginei Suverane a Regatului României, Prinţul Friedrich zu Hohenlohe-Langenburg.
Cronicile vremii au consemnat decesul Suveranului român în noaptea de 20 iulie 1927, la orele 2 şi 15 minute. Zorii acelei zile au adus drapelul României în bernă, veştile din Regatul României duceau în lung şi în lat sfârşitul unei ere glorioase, era Regelui  Întregitor, Ferdinand I, primul Suveran al Regatului Unit al Românie.
Din izvoarele istorice ale timpului, aflăm că în acea zi îndoliată s-a dezlănţuit  o ploaie, o adevărată rupere de nori – un simbol al lacrimilor vărsate de naţiunea română. Răpus de o boală gravă, Suveranul României întregite lăsa moştenire posterităţii fapte încărcate de vitejie şi glorie: un stat unitar aflat pe calea dezvoltării, întregit, plin de elan cultural, o armată puternică şi disciplinată, o soţie genială pe care o adorase, copii şi nepoţi frumoşi.
Un învăţat al atichităţii spunea că „toate se trag din suflet”, iar pentru a putea vindeca trupul este mare nevoie să se vindece sufletul, „sufletului trebuie să-i dăm îngrijire”. Faptele bune ale Regelui Ferdinand I Întregitorul nu au domolit disputele politice din acele vremuri, nedreptatea şi ingratitudinea din ţară şi din străinătate i-au făcut mult rău blândului Suveran al României Întregite.
Marele istoric român Nicolae Iorga spunea despre Regele Ferdinand I al României următoarele: „Tragismul acestui mare suflet pur este unul dintre cele mai emoţionante pe care le înregistrează istoria universală şi se sfârşeşte odată cu marea victorie.”
Despre destinului primului Suveran al României întregite putem afirma că i-a dăruit mult, enorm de mult. La rândul său, Ferdinand I al României a împărţit acest MULT cu amândouă mâinile, semănând binele naţiunii române întregite, fiind alături de români cu toată fiinţa sa, atunci, în primul război mondial, din 1916, dar şi în perioada de după marea conflagarţie mondială, până în 1927 .
M.S Regele Ferdinand I Întregitorul se confesa astfel Reginei Maria, viteaza sa soţie: „Noi amândoi am fost ca nişte ctitori. Unul lângă altul ne-am pus viaţa pentru acelaşi ideal. Orice conflict, orice neînţelegere în micul şi restrânsul nostru cerc a trebuit să pălească sub raza solară a acestei mari iubiri faţă de idealul nostru, sub acţiunea iubirii care ne-a legat sufletele ca printr-o sudură metalică: iubirea faţă de ţara noastră.”
Rămăşiţele pământeşti ale Regelui Întregitor îşi află odihna veşnică la Curtea de Argeş, străvechea biserică prevăzută cu cripte pentru Suveranii Regatului României. Faptele Suveranului Român, răposat în 20 iulie 1927, au rămas moştenire urmaşilor.
Dincolo de doliul naţional, speranţele unui nou început nu au încetat să apară. În ziua de 20 iulie 1927, Regatul României avea un nou Suveran. Mihai I, „Regele copil”, a urcat pe tronul României sub autoritatea unei Regenţe în componenţa căreia au intrat: Patriarhul Miron Cristea, Gheorghe Buzdugan, preşedintele Curţii de Casaţie, Principele Nicolae, unchiul tânărului Suveranului.
Succesiunea la tron a decurs în linişte. Armata a depus jurământul. Au urmat perioade dificile în viaţa politică a Regatului României. Din octombrie 1927, Regenţa a emis un mesaj în numele tânărului Rege, prin care se afirmă următoarele: „în colaborare permanentă cu toate ţările care urmăresc acelaşi ţel, România va face totul pentru ca în cadrul tratatelor existente să ajungă la relaţii tot mai bune şi mai prieteneşti cu toate statele, fără nici o discriminare.”
Deşi unele cercuri politice au fost nemulţumite de Regenţă, aceasta le-a răspuns: „Noi ne aflăm deasupra partidelor. La un moment dat vom adresa tuturor partidelor un apel la conlucrare.”
Aşadar, anul 1927, ziua de 20 iulie aduce un sfârşit şi un nou început pentru România. Un sfârşit încărcat de fapte glorioase, decesul Regelui Ferdinand I Întregitorul, un început al unui nou drum pe calea evoluţiei statale, debutul domniei Regelui Mihai I, viteazul continuator al Coroanei Regatului României.