Vestul îşi propune ca prin opinii şi luări de poziţie să promoveze
valorile tradiţionale bănăţene şi descentralizarea economico-administrativă.

M.S. Regele Frdinand I Întregitorul – 89 ani de la trecerea la cele veşnice

M.S. Regele Frdinand I...

Vara anului 1927 a îndoliat întreg Regatul României. În noaptea de 20 iulie, Regele...[...]

Rege, de 87 de ani

Rege, de 87 de ani

În 20 iulie 1927 Mihai I a devenit, pentru prima dată, rege al României, după ce...[...]

Regina Maria

Regina Maria

În urma cu 76 de ani, la 18 iulie 1938, a trecut la cele veşnice Regina Maria, care a...[...]

ACTUALITATE

Ajutor social pentru încălzirea cu gaze naturale

Scris la: 23.10.2012, de: Radu A. GHEŢA Print

Foto 1

În această perioadă, până în 20 noiembrie, trebuie depuse cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri.

Cererile se depun la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi trebuie să fie însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi acte doveditoare (conform O.U.G nr. 70/2011), ajutorul acordându-se pentru perioada sezonului rece: noiembrie 2012 - martie 2013. Documentele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr. 10. Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.
Dosarul care se depune trebuie să conţină următoarele documente: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară); copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani; adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Sunt necesare şi acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul. Dacă persoana respectivă e proprietar, e nevoie de o copie a contractului de vânzare – cumpărare şi extras de carte funciară; dacă e chiriaş: contract de închiriere valabil la data depunerii; dacă e împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere. În plus, dosarul trebuie să conţină acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, şi anume: adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane de pensii; cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar; cupoane alocaţii de stat pentru copii; alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare; acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă etc.; declaraţie privind alte venituri realizate. Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată.
Reprezentanţii municipalităţii au anunţat că, la fel ca în anii anteriori, se vor face anchete sociale la cel puţin 60% dintre beneficiarii acestor drepturi, pentru a se verifica veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere. În cazul în care se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi/sau bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii, acest fapt constituind contravenţie şi sancţionându-se cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.
Cererile se pot depune luni şi miercuri între orele 8.30– 14.30, marţi între orele 8.30 – 14.30 şi 15 – 17.30, joi între orele 8.30 – 14.30 şi 15 – 16.30 şi vineri între orele 8.30 – 13. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-220583 sau 036-416049.

de Radu A. GHEŢA

Copyright © 2011 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Vestul.ro


Editorial

Editorial

Scris la: 1 Decembrie 2016

Memorandumul lui Maniu – mai actual decât oricând

“Luăm exemplul ţinutului Timiş, ţinut relativ bogat. Din acest ţinut, Statul încasează pe an aproximativ 5-6 miliarde. Ştiţi cât îi rămân din aceste miliarde pentru nevoile lui administrative, culturale, economice, sanitare etc.? 200 milioane!" Aceasta era situaţia în 1938, la 20 de ani de la Marea Unire. Astăzi, după încă 78 de ani, ce s-a schimbat?

Citeste articolul

Castelino Club pentru Copii in Timisoara

play