Vestul.ro
Astazi

18 octombrie 1716 – zi istorică pentru TimişoaraÎn 18 octombrie 1716, prinţul Eugeniu de Savoya intră în Cetatea Timişoarei, eliberând oraşul de sub dominaţia turcă. Din această dată Banatul cunoaşte o perioadă de progres şi dezvoltare fără precedent.

Din secolul al XIV-lea, Timişoara, ca şi întreg Banatul, aflată sub suveranitate maghiară, joacă un rol strategic important. Aici, noul rege al Ungariei, Carol Robert de Anjou, ridică o cetate din piatră şi un castel. Curtea regală angevină se va stabili aici pentru o perioadă de opt ani, între 1315-1323. Timişoara este primul oraş din regatul maghiar care a avut un sigiliu propriu (din 1365), avându-l ca patron al oraşului pe Sfântul Gheorghe. Prezenţa regală este deseori atestată la Timişoara, deoarece se încerca o politică militară ofensivă împotriva otomanilor, iar Timişoara şi întregul Banat joacă un rol strategic esenţial.
În 1552, vestul Banatului este asediat şi cucerit de trupele otomane, iar Timişoara devine Paşalâcul Timişoara. Partea de est a Banatului va fi alipită Transilvaniei. În 1593, bănăţenii se răscoală împotriva dominaţiei otomane, dar sunt înfrânţi. În 1690, printr-un decret imperial, sultanul a acordat, pentru prima dată în istoria imperiului şi doar pentru teritoriul Paşalâcului Timişoara, proprietate asupra pământului celor care îl lucrau. În 1696, a existat o tentativă din partea habsburgilor de a cuceri Banatul, tentativă care a eşuat.
În 1716, însă, trupele imperiale habsburgice vor cuceri cetatea Timişoarei. Otomanii capitulează, iar prinţul Eugeniu de Savoya preia cetatea. Prinţul Eugeniu de Savoya intră în cetate în data de 18 octombrie 1716, eliberând Timişoara de sub dominaţia turcă. În câteva luni, habsburgii cuceresc treptat întreg Banatul. În urma păcii de la Passarowitz (1718), Banatul este anexat la imperiu. Se înfiinţează Administraţia Imperială a Ţării Banatului, care este subordonată direct curţii imperiale vieneze. La nivel local, funcţionează Administraţia Ţării Banatului, primul guvernator fiind contele Claude Florimond de Mercy.
Odată cu eliberarea Timişoarei şi a Banatului de sub dominaţia otomană, începe o perioadă de progres accentuat pentru regiune. Se dezvoltă industria, economia şi, în general, în toate domeniile dezvoltarea este accentuată, cucerirea Timişoarei şi a Banatului de către Imperiul Habsburgic reprezentând începutul acestei perioade.

Sursa: www.primariatm.ro; text foto: prinţul Eugeniu de Savoya; sursa foto: www.wikimedia.org