Vestul.ro
Astazi

Personalităţi ale luptei pentru unirea Provinciilor cu RomâniaÎn 21 ianuarie 1852 s-a născut Vasile Lucaciu. „Memorandist” şi lider PNR, acesta s-a aflat în fruntea celor care au luptat pentru drepturile poporului român.


La sfârşitul secolului al XIX-lea, atât românii, cât şi celelalte naţionalităţi aflate sub Imperiul Austro-Ungar încep să se revolte, cerându-şi dreptul la recunoaşterea naţionalităţii, a limbii lor, a drepturilor politice. Partidul Naţional Român a fost vârful de lance al luptei pentru dobândirea acestor drepturi. Unul dintre cei care s-au implicat şi au avut o contribuţie majoră în aceste acţiuni a fost preotul Vasile Lucaciu. Acesta s-a născut în 21 ianuarie 1852, în localitatea Apa, judeţul Satu-Mare.
A făcut studii în teologie şi filosofie la Roma, obţinând doctoratul în cele două domenii la Roma. Este preot greco-catolic, apoi predă în Satu-Mare. Ajunge unul dintre fruntaşii Partidului Naţional Român, în ale cărui idealuri, principii, acţiuni se regăseşte
În 1892, liderii Partidului Naţional Român s-au întrunit într-o conferinţă extraordinară la Sibiu, hotărându-se elaborarea unui "Memorandum" al românilor, adresat împăratului de la Viena.
"Memorandumul" a susţinut revendicările românilor din imperiu şi a denunţat politica de asuprire naţională şi intoleranţa practicată de guvernul de la Budapesta.
La 28 mai / 9 iunie 1892, o delegaţie compusă din 300 de intelectuali, negustori, meseriaşi şi muncitori, în frunte cu conducatorii PNR, a sosit la Viena pentru a prezenta împăratului "Memorandumul" semnat de dr. Ioan Raţiu (preşedinte), Gheorghe Pop de Băseşti şi Eugen Brote (vicepreşedinti), dr. Vasile Lucaciu (secretar general), Iuliu Coroianu (referent), Septimiu Albini (secretar). Împăratul a refuzat să primească delegaţia şi a trimis "Memorandumul" guvernului ungar. Semnatarii şi conducătorii acţiunii au fost trimişi în judecată.
În 1894 Vasile Lucaciu a fost condamnat la cinci ani de închisoare, din care a executat un an, la Seghedin, atât el, cât şi ceilalţi „memorandişti” fiind graţiaţi de împărat, sub presiunea opinie publice. I se interzice să mai predea, astfel că realege calea preoţiei greco-catolice, fiind paroh în localitatea Şişeşti, judeţul Maramureş. Aici ridică o bisercă, aceasta devenind, în timp, mănăstire. Preot fiind, continuă lupta pentru drepturile naţionale ale românilor, susţinând că, alături de istorie şi tradiţii, cultura este o altă componentă esenţială a dezvoltării unui popor. De aceea, se implică în viaţa culturală, fiind un fin cunoscător al filosofiei de inspiraţie teologică şi participând frecvent la întâlnirile Astrei.
În 1907 ajunge deputatul cercului Beiuş la Budapesta, funcţie pe care o va deţine timp de 3 ani. În 1918 face parte din Consiliul Dirigent al Transilvaniei, iar în 1919 este ales deputat în Parlamentul României din partea PNŢ. Vasile Lucaciu trece la cele veşnice în 28 noiembrie 1922, fiind înmormântat la Şişeşti, acolo unde, din 1968, există Muzeul memorial Vasile Lucaciu. A fost unul dintre acei români care nu au încetat să lupte pentru drepturile şi libertăţile poporului lor, cu toate că a fost întemniţat, i s-a interzis să îşi practice meseria şi a fost hărţuit ani de zile de autorităţi (inclusiv printr-un proces intentat în 1889, în care este acuzat de instigare împotriva autorităţilor maghiare, fiind, într-un final, achitat). Poate nedrept, discursurile, eseurile, ideile sale filosofice au rămas în plan secund, rămânând însă, din fericire, în prim-plan felul în care a luptat pentru poporul său.

Ana LUPU

sursa foto: www.sisesti-mm.ro